علمی

چگونه کولر گازی بسازیم

کولر گازی

ساختن کولر گازی یک پروژه پیچیده تر از ساختن کولر آبی است، اما با کمی تلاش و خلاقیت، می توانید یک کولر گازی ساده و موثر بسازید. برای ساختن کولر گازی، به مواد زیر نیاز دارید:

 • یک کمپرسور
 • یک کندانسور
 • یک اواپراتور
 • یک لوله کشی
 • یک ترموستات
 • یک کنترل از راه دور (اختیاری)

دستورالعمل ها:

 1. کمپرسور را در یک مکان مناسب قرار دهید.

 2. کندانسور را در نزدیکی کمپرسور قرار دهید.

 3. اواپراتور را در فضایی که می خواهید خنک کنید قرار دهید.

 4. لوله کشی را به کمپرسور، کندانسور و اواپراتور وصل کنید.

 5. ترموستات را به کمپرسور وصل کنید.

 6. (اختیاری) کنترل از راه دور را به کمپرسور وصل کنید.

وقتی کولر شما آماده شد، می توانید آن را روشن کنید و از هوای خنک آن لذت ببرید.

برای بهبود عملکرد کولر، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • از کمپرسور با ظرفیت مناسب استفاده کنید.
 • از کندانسور و اواپراتور با ظرفیت مناسب استفاده کنید.
 • از لوله کشی با عایق مناسب استفاده کنید.
 • ترموستات را به درستی تنظیم کنید.

با کمی تلاش و خلاقیت، می توانید یک کولر گازی ساده و موثر بسازید که به شما کمک کند تا در تابستان خنک بمانید.

در اینجا توضیح مختصر عملکرد هر یک از اجزای کولر گازی آورده شده است:

 • کمپرسور: کمپرسور، گاز مبرد را فشرده می کند و دمای آن را افزایش می دهد.
 • کندانسور: کندانسور، گرمای گاز مبرد را به محیط منتقل می کند و دمای آن را کاهش می دهد.
 • اواپراتور: اواپراتور، گرمای محیط را جذب می کند و دمای آن را کاهش می دهد.
 • لوله کشی: لوله کشی، گاز مبرد را بین کمپرسور، کندانسور و اواپراتور منتقل می کند.
 • ترموستات: ترموستات، دمای محیط را کنترل می کند و در صورت نیاز، کمپرسور را روشن یا خاموش می کند.
 • کنترل از راه دور (اختیاری): کنترل از راه دور، به شما امکان می دهد تا دمای کولر را از راه دور تنظیم کنید.

برای ساختن کولر گازی، باید دانش و مهارت خاصی داشته باشید. اگر دانش و مهارت کافی ندارید، بهتر است ساختن کولر گازی را به یک متخصص بسپارید.