لیست قیمت کولرگازی

 لیست قیمت روز  و  آنلاین کولرگازی بانه

این صفحه به دلیل تقاضای خریداران کولرگازی بانه ایجاد شده و شامل قیمت انلاین و نحوه ارسال کولرگازی و شرایط گارانتی و ارسال است . قیمت ها هر 60 دقیقه بروز رسانی میشود :

(قیمت ها بر حسب تومان می باشد )

(قیمت ها برای مصرف کننده است خرید عمده شامل تخفیف است )

( گارانتی 5 ساله )

(کولرها دارای انواع موتور های  کم مصرف روتاری  و اینورتر و سنگین T3 و سرمایش گرمایش می باشند )

 

 لیست قیمت روز  کولرگازی جنرال گلد کم مصرف A ++ در بانه : 

کولرگازی جنرال گلد  9000  گاز 410 موتور T3  قیمت :  8,500,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :
کولرگازی جنرال گلد  12000  گاز 410 موتور T3  قیمت :  8,900,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : 
کولرگازی جنرال گلد  18000  گاز 410 موتور T3   قیمت :  ,13,950,000 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته  
کولرگازی جنرال گلد  24000  گاز 410 موتور T3 قیمت : 15,350,000 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته
کولرگازی جنرال  گلد  30000  گاز 410 مدل ECO  موتور  T3  قیمت  : 19,150,000

 

لیست قیمت کولر گازی جنرال گلد اینورتر مدل تیتانیوم : 

کولرگازی جنرال گلد اینورتر  12000  تیتانیوم  قیمت :  11,600,000  
کولرگازی جنرال گلد اینورتر  18000  تیتانیوم  قیمت :  15,900,000 
کولرگازی جنرال گلد اینورتر  24000  تیتانیوم  قیمت :  20,700,000  
کولرگازی جنرال گلد اینورتر  30000  تیتانیوم  قیمت :  27,950,000  

لیست قیمت روز کولرگازی جنرال شکار (شکارجنرال )

گاز 410

کولرگازی جنرال شکار 12000   قیمت  :  10,800,000

کولرگازی جنرال شکار 18000   قیمت  :  14,000,000

کولرگازی جنرال شکار 24000   قیمت  :  16,700,000

کولرگازی جنرال شکار 30000   قیمت  :  19,700,000

کولرگازی جنرال شکار 36000   قیمت  :  0,000,000

 

لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری اسفورمتیک    S4MATIC :

کولرگازی گری  9000  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :  10,200,000    تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  12000  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :  10,600,000    تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  18000  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :  14,400,000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  24000  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :     15,950,000      تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  30000  سفارشی  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :   16,500,000 
کولرگازی گری  30000  موتور بزرگ GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :   19,500,000 
کولرگازی گری  36000  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :   27,900,000 

 

لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری جی فورمتیک    G4MATIC :

 

کولرگازی گری  12000  GREE  مدل   G4 MATIC  قیمت  : 00/000/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  18000  GREE  مدل  G4 MATIC  قیمت  : 00,000,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  24000  GREE  مدل  G4 MATIC  قیمت  : 00/000/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  30000  GREE  مدل  G4 MATIC  قیمت  : 00,000,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  36000  GREE  مدل  G4 MATIC  قیمت  : 0/000/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0

 

لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری اکسنت   ACCENT :

 

کولرگازی گری  12000  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  : 9/950/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  18000  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  : 000 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  24000  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  : 18/500/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  30000  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  :  00     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  36000  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  :    00      تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0

 

لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری لومو   lomo اینورتر دار:

کولرگازی گری لومو  12000  GREE  مدل  lomo   قیمت  : 13/000/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری لومو  18000  GREE  مدل  lomo   قیمت  : 17/000/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری لومو  24000  GREE  مدل  lomo   قیمت  : 19/900/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری لومو  30000  GREE  مدل  lomo   قیمت  : 20/700/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری لومو  36000  GREE  مدل  lomo   قیمت  : 30/500/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0

لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری GWH :

ارزانترین قیمت کولرگازی گری GREE   سری GWH فوق کم مصرف برد اینورتر توان 12000  سرد و گرم در بانه
ارزانترین قیمت کولرگازی گری GREE   سری GWH فوق کم مصرف برد اینورتر توان 18000  سرد و گرم در بانه
ارزانترین قیمت کولرگازی گری GREE   سری GWH فوق کم مصرف برد اینورتر توان 24000  سرد و گرم در بانه
ارزانترین قیمت کولرگازی گری GREE   سری GWH فوق کم مصرف برد اینورتر توان 30000  سرد و گرم در بانه
ارزانترین قیمت کولرگازی گری GREE   سری GWH فوق کم مصرف برد اینورتر توان 36000  سرد و گرم در بانه

 

مشخصات کامل کولرگازی  های اجنرال به همراه مدل و مشخصات فنی در پایین همین صفحه درج شده است 

لیست قیمت روز کولرگازی هایسنس در بانه

 کولر گازی هایسنس 12000 کم مصرف  Hisense   قیمت : 9/400/000 تومان  

 کولر گازی هایسنس 18000 کم مصرف  Hisense   قیمت : 12/300/000 تومان  

 کولر گازی هایسنس 24000 کم مصرف  Hisense   قیمت : 15/600/000 تومان  

 کولر گازی هایسنس 30000 کم مصرف  Hisense   قیمت : 0/000/000 تومان  

 

 کولر گازی پرتابل هایسنس 12000   قیمت : 11/800/000 تومان  

لیست قیمت روز کولرگازی جنرال برلین در بانه

 کولر گازی جنرال برلین  12000 کم مصرف  GENERAL BERLIN   قیمت : 12/300/000 تومان  

 کولر گازی جنرال برلین  18000 کم مصرف  GENERAL BERLIN   قیمت : 14/950/000 تومان  

 کولر گازی جنرال برلین  24000 کم مصرف  GENERAL BERLIN   قیمت : 17/400/000 تومان  

قیمت روز  کولرگازی اجنرال  کم مصرف A ++ در بانه : 

مدل LFCZ

کولرگازی اجنرال 12000 اینورتر وی  قیمت  :  0,000,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : ⇑0.00 

کولرگازی اجنرال 18000 اینورتر وی قیمت  :  0,000,000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :⇑0.00  

کولرگازی اجنرال 24000 اینورتر وی  قیمت  :  0,000,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : ⇑0.00 

کولرگازی اجنرال 30000 اینورتر وی  قیمت  :   0000000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : 

 

لیست قیمت کولر گازی در بانه

لیست قیمت روز  کولرگازی اجنرال اینورتر دی سی در بانه : 

کولرگازی اجنرال 12000  اینورتر DC   قیمت  :  14,500,000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته

کولرگازی اجنرال 18000  اینورتر DC  قیمت  :  17,950,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته

کولرگازی اجنرال 24000  اینورتر DC  قیمت  :  22,500,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته   

کولرگازی اجنرال 30000  اینورتر DC  قیمت  :  23/000,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته  

کولرگازی اجنرال 36000  اینورتر DC  قیمت  :  00,000,000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته  

بهترین قیمت انواع کولر گازی در بانه

لیست قیمت روز  کولرگازی اجنرال فول دی سی  اینورتر برد اینورتر فوق کم مصرف در بانه : 

مدل های LFCA    گاز  کم مصرف    R410A  برددار

کولرگازی اجنرال 12000 برد اینورتر DC   قیمت  :  11/700/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش 
کولرگازی اجنرال 18000 برد اینورتر DC   قیمت  :  14/700/000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش
کولرگازی اجنرال 24000 برد اینورتر DC   قیمت  :  18/800/000    تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :افزایش
کولرگازی اجنرال 30000 برد اینورتر DC   قیمت  :   19/500/000      تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :  افزایش

 

قیمت روز کولرگازی الجی در بانه :

قیمت روز  کولرگازی الجی  اینورتر در بانه : 

کولرگازی الجی 12000  اینورتر وی   قیمت  :       0     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش
کولرگازی الجی 18000  اینورتر وی  قیمت  :    0,000,000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش  
کولرگازی الجی 24000  اینورتر وی  قیمت  :  0000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش 
کولرگازی الجی 30000  اینورتر وی  قیمت  :  00,000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش

 

لیست قیمت آنلاین کولرگازی الجی  اینورتر  گاز  کم مصرف 410 در بانه : 

 

کولرگازی الجی 12000  اینورتر  قیمت  :   9,900,000    تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :افزایش  
کولرگازی الجی  18000 اینورتر  قیمت  :  12/700/000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش
کولرگازی الجی 24000 اینورتر   قیمت  :   15/900/000  تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش 
کولرگازی الجی 30000 اینورتر   قیمت  :    16/250/000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش  
کولرگازی الجی 36000اینورتر   قیمت  :    23,950,000     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش  

 

قیمت روز  کولرگازی الجی  فول دی سی  اینورتر برد اینورتر کم مصرف در بانه : 

کولرگازی الجی 12000 برد اینورتر DC   قیمت  :    11/700/000    تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :افزایش
کولرگازی الجی 18000 برد اینورتر DC   قیمت  :    14/700/000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :افزایش 
کولرگازی الجی 24000 برد اینورتر DC   قیمت  :   18/800/000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : افزایش  
کولرگازی الجی 30000 برد اینورتر DC   قیمت  :      19/550/000    تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :افزایش 

 

لیست قیمت روز کولرگازی اینورتر   گری      GREE   اصلی 

کولرگازی گری  12000  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :   0,000,000      تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  18000  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :   0,000,000      تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  24000  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :     0    تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  24000  GREE  مدل   GWH24QE برد اینورتر  قیمت  :    0,000   تغییر قیمت  :0
کولرگازی گری  30000  GREE  مدل   GWH30QE  قیمت  :   00,000   تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :0
کولرگازی گری  30000  GREE  مدل   GWH30QF برد اینورتر  قیمت  :    0000   تغییر قیمت  :0

 

لیست قیمت روز کولرگازی جنرال T3 (جنرال لبخند )

کولرگازی جنرال لبخند 14000   قیمت  :   0,000,000     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : ⇓0.00  

کولرگازی جنرال لبخند 18000   قیمت  :   0,000,000     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : ⇓0.00  

کولرگازی جنرال لبخند 24000   قیمت  :   0,000,000     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : ⇓0.00  

کولرگازی جنرال لبخند 26000   قیمت  :   0,000,000     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : ⇓0.00  

کولرگازی جنرال لبخند 28000   قیمت  :    0,000,000     تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : ⇓0.00  

 

لیست قیمت کولرگازی داکت اسپلیت در بانه :

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   24000  با گاز مبرد R410A    قیمت   12.400.000  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   24000  اینورتر     قیمت   14.300.000  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   30000  با گاز مبرد R410A    قیمت   14.300.000  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   30000  اینورتر   قیمت   17.300.000  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   30000  با گاز مبرد R410A    قیمت   16.800.000  تومان

لیست قیمت کولر گازی ایوولی EVVOLI

 

قیمت جدید کولر گازی ایوولی 9000 مدل تیتانیوم 

قیمت بروز کولر گازی ایوولی 12000 مدل تیتانیوم 

قیمت بروز کولر گازی ایوولی 18000 مدل تیتانیوم 

قیمت کولر گازی ایوولی 24000 مدل تیتانیوم 

 قیمت کولر گازی ایوولی 30000 مدل تیتانیوم 

قیمت  کولر گازی ایوولی 36000 مدل تیتانیوم 

قیمت روز  کولر گازی ایوولی 9000  مدل گلدن در بانه :0

قیمت روز کولر گازی ایوولی 12000  مدل گلدن در بانه :0

قیمت روز کولر گازی ایوولی 18000  مدل گلدن در بانه :  15/200/000 

قیمت روز  کولر گازی ایوولی 24000  مدل گلدن در بانه :  17/500/000

قیمت روز کولر گازی ایوولی 30000  مدل گلدن در بانه :0

قیمت روز کولر گازی ایوولی 36000  مدل گلدن در بانه :0

 

 

قیمت روز  کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX بانه  :

 

قیمت روز  کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX   12000  

قیمت روز  کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX   18000  

قیمت روز  کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX   24000  

قیمت روز  کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX   30000  

قیمت روز  کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX   36000  

 

لیست قیمت روز کولر گازی سامسونگ 

کولرگازی سامسونگ  12000  جدید  اینورتر   قیمت  : 00,0 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :  افزایش
کولرگازی سامسونگ  18000  جدید  اینورتر   قیمت  : 00,0 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :  افزایش
کولرگازی سامسونگ  19000  جدید  اینورتر   قیمت  : 00,0 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :  افزایش
کولرگازی سامسونگ  24000  جدید  اینورتر   قیمت  : 00,0 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :  افزایش
کولرگازی سامسونگ  30000  جدید  اینورتر   قیمت  : 00,0 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :  افزایش
کولرگازی سامسونگ  36000  جدید  اینورتر   قیمت  : 00,0 تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته :  افزایش

 

لیست قیمت کولر گازی مدیا استار 

قیمت روز  کولر گازی   12000   مدیا استار  : 0.00

قیمت روز  کولر گازی   18000  مدیا استار   : 0.00

قیمت روز  کولر گازی   24000  مدیا استار   : 0.00

قیمت روز  کولر گازی    30000  مدیا استار  : 0.00

 

انتخاب کولرگازی بر اساس متراژ

فرق کولرگازی اینورتر دار با کولرگازی معمولی چیست ؟ 

علت چکه کردن آب از پنل کولرگازی چیست ؟

چرا کولرگازی یخ می زند ؟

کولرگازی کم مصرف اجنرال A++

کولرگازی اجنرال مدل ASGS30LFCZ

کولرگازی اجنرال موتور کاوازاکی ژاپن

قیمت روز انواع کولرگازی اجنرال : 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCZ   توان 12000  مصرف A ++ با گاز مبرد R22   اینورتر V  قیمت :   
قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCZ   توان 18000 مصرف A ++  با گاز مبرد R22  اینورتر V  قیمت :    
قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCZ   توان 24000 مصرف A ++  با گاز مبرد R22  اینورتر V  قیمت :    
قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCZ   توان 30000 مصرف A ++  با گاز مبرد R22 اینورتر V  قیمت : 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCA   توان 12000  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :  10/100/000 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCA   توان 18000  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   12/850/000

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCA   توان 24000  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   15/850/000

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCA   توان 30000  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   16/200/000 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS36LFCA   توان 30000  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   22/200/000 

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCA   توان 12000 مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCA   توان 18000 مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCA   توان 24000 مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCA   توان 30000 مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC    

 

لیست قیمت کولر گازی میتسوبیشی

قیمت کولرگازی میتسوبیشی12000 MITSUBISHI – برای قیمت روز لطفا تماس بگیرید   09182872400    –   
قیمت کولرگازی میتسوبیشی18000 MITSUBISHI
قیمت کولرگازی میتسوبیشی24000 MITSUBISHI
قیمت کولرگازی میتسوبیشی30000 MITSUBISHI
قیمت کولرگازی میتسوبیشی36000 MITSUBISHI

 

لیست قیمت کولرگازی سامسونگ

قیمت کولرگازی سامسونگ 12000 SAMSUNG – برای قیمت روز لطفا تماس بگیرید
قیمت کولرگازی سامسونگ 18000 SAMSUNG
قیمت کولرگازی سامسونگ 24000 SAMSUNG
قیمت کولرگازی سامسونگ 30000 SAMSUNG

کولرگازی سامسونگ مثلثی – ویروس دکتر

ضمانت نامه طلایی تعویض بمدت 5 سال (تنها گارانتی تعویض در بانه)

راهنمای خرید کولر گازی اجنرال

راهنمای خرید کولر گازی ال جی

راهنمای خرید کولر گازی ایوولی

راهنمای خرید کولر گازی گری

راهنمای خرید کولر گازی جنرال

راهنمای خرید کولر گازی ایرانی

راهنمای خرید کولر گازی سامسونگ

  مشاوره و استعلام قیمت   :      09186602441  –   09182872400
فروشگاه کولرگازی بانه
کولرگازی اجنرال OGENERAL ” کلیک کنید “     
کولرگازی الجی LG ” کلیک کنید “
کولرگازی میتسوبیشی MITSUBISHI ” کلیک کنید “
کولرگازی ایستاده ” کلیک کنید “
راهنمای خرید کولرگازی ” کلیک کنید “
عیب یابی و تعمیر در کولرگازی اسپلیت…خود آموز تعمیر اولیه
اجزای تشکیل دهنده کولرگازی و نحوه کارکرد هر کدام
آشنایی با انواع کمپرسور کولرگازی اسپلیت
سرما سازی در کولرگازی اسپلیت
اسپلیت چیست ؟
مزایای فیلتر در کولرگازی اسپلیت
اینورتر چیست ؟
50 سوال متداول در مورد کولرگازی
کولرگازی بانه در اینستاگرام
کولرگازی اجنرال اینورتر مدل ASGS30LFCA

توان های موجود در کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCA :

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS12LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS18LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS30LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS24 LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

 

نحوه سفارش: مراحل خرید کالا توسط خریداران :

1 . تماس تلفنی با مرکز خرید بانه و انتخاب” توان” کولرگازی ( 09182872400) رحمانی (مشاوره رایگان)

 2 . واریز بیعانه توسط مشتری و ثبت سفارش توسط شرکت – ارسال کالا و صدور کارت گارانتی توسط شرکت(گارانتی رایگان)

3 . تحویل کالا و دریافت الباقی وجه(حمل رایگان)

4 . نصب و راه اندازی رایگان توسط نصاب شرکت و شروع گارانتی 5 ساله

منتظر تماس شما عزیزان هستیم ….. 09182872400 ثبت سفارش : 09182872400

راهنمای نصب کولرگازی اسپلیت