لیست قیمت

لیست قیمت کولرگازی

 لیست قیمت روز  و  آنلاین کولرگازی بانه

این صفحه به دلیل تقاضای خریداران کولرگازی بانه ایجاد شده و شامل قیمت انلاین و نحوه ارسال کولرگازی و شرایط گارانتی و ارسال است . قیمت ها هر ۶۰ دقیقه بروز رسانی میشود :

(کاهش قیمت با رنگ قرمز و افزایش قیمت با رنگ سبز نمایش داده شده است )

(قیمت ها بر حسب تومان می باشد )

(قیمت ها برای مصرف کننده است خرید عمده شامل تخفیف است )

( گارانتی ۵ ساله و  ارسال و حمل رایگان است )

(کولرها دارای موتور کم مصرف روتاری و سرمایش گرمایش می باشند )

 

 لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری اسفورمتیک    S4MATIC :

 

کولرگازی گری  ۱۲۰۰۰  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :       ۱۰,۲۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۱۸۰۰۰  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :       ۱۳,۲۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۲۴۰۰۰  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :       ۱۶,۹۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۳۰۰۰۰  GREE  مدل   S4 MATIC  قیمت  :       ۰۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

 

 لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری جی فورمتیک    G4MATIC :

 

کولرگازی گری  ۱۲۰۰۰  GREE  مدل   G4 MATIC  قیمت  :       ۰۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۱۸۰۰۰  GREE  مدل   G4 MATIC  قیمت  :       ۱۶,۷۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۲۴۰۰۰  GREE  مدل   G4 MATIC  قیمت  :       ۱۹,۲۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۳۰۰۰۰  GREE  مدل   G4 MATIC  قیمت  :       ۲۲,۹۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۳۶۰۰۰  GREE  مدل   G4 MATIC  قیمت  :       ۰۰۰,۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

 

لیست قیمت روز کولرگازی گری GREE سری اکسنت   ACCENT :

 

کولرگازی گری  ۱۲۰۰۰  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  :       ۰۸,۶۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۱۸۰۰۰  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  :       ۱۲,۲۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۲۴۰۰۰  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  :       ۱۵,۲۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۳۰۰۰۰  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  :       ۲۵,۳۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۳۶۰۰۰  GREE  مدل   ACCENT   قیمت  :       ۰۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

 

 

مشخصات کامل کولرگازی  های اجنرال به همراه مدل و مشخصات فنی در پایین همین صفحه درج شده است 

 لیست قیمت روز  کولرگازی جنرال گلد کم مصرف A ++ در بانه : 

 

کولرگازی جنرال گلد  ۱۲۰۰۰ اینورتر   گاز ۴۱۰ موتور T3  قیمت  :       ۶,۷۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇑۰.۰۰  

کولرگازی جنرال گلد  ۱۸۰۰۰ اینورتر گاز ۴۱۰ موتور T3    قیمت  :       ۹,۸۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :⇑۰.۰۰   

کولرگازی جنرال گلد  ۲۴۰۰۰ اینورتر   گاز ۴۱۰ موتور T3 قیمت  :       ۱۱,۴۰۰,۰۰۰     تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇑۰.۰۰  

کولرگازی جنرال  گلد  ۳۰۰۰۰ اینورتر   گاز ۴۱۰ موتور  T3  قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰    تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : 

قیمت روز  کولرگازی اجنرال  کم مصرف A ++ در بانه : 

مدل LFCZ

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :      ۰,۰۰۰,۰۰۰    تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇑۰.۰۰  

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :⇑۰.۰۰   

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰     تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇑۰.۰۰  

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۰۰۰۰۰۰۰۰   تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : 

 

لیست قیمت روز  کولرگازی اجنرال اینورتر دی سی در بانه : 

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰  اینورتر DC   قیمت  :       ۷,۷۰۰,۰۰۰   تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش 

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۹,۹۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۱۲,۳۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :   افزایش 

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۱۲,۶۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :  افزایش 

کولرگازی اجنرال ۳۶۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۰۰,۰۰۰,۰۰۰     تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :  افزایش 

 

لیست قیمت روز  کولرگازی اجنرال فول دی سی  اینورتر برد اینورتر فوق کم مصرف در بانه : 

مدل های LFCA    گاز  کم مصرف    R410A  برددار

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰۰,۰۰۰    تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش

  

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :  افزایش

 

نمایی از برد اینورتر در کولرگازی های  دی سی اینورتر اجنرال (عکس بالا )

قیمت روز کولرگازی الجی در بانه :

قیمت روز  کولرگازی الجی  اینورتر در بانه : 

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۰     تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

کولرگازی الجی ۱۸۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :      ۰۰۰۰    تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :      ۰۰,۰۰۰    تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

 

 

 

لیست قیمت آنلاین کولرگازی الجی  اینورتر  گاز  کم مصرف ۴۱۰ در بانه : 

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش  

کولرگازی الجی  ۱۸۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۰۰     تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

کولرگازی الجی ۳۶۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۰۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

 

قیمت روز  کولرگازی الجی  فول دی سی  اینورتر برد اینورتر فوق کم مصرف در بانه : 

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش

کولرگازی الجی ۱۸۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش 

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش 

نمایی از برد اینورتر در کولرگازی های  دی سی اینورتر  الجی  (عکس بالا )

 

لیست قیمت روز کولرگازی اینورتر   گری      GREE   اصلی 

کولرگازی گری  ۱۲۰۰۰  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۱۸۰۰۰  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۲۴۰۰۰  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :       ۰    تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۲۴۰۰۰  GREE  مدل   GWH24QE برد اینورتر  قیمت  :    ۰,۰۰۰   تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۳۰۰۰۰  GREE  مدل   GWH30QE  قیمت  :    ۰۰,۰۰۰   تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

کولرگازی گری  ۳۰۰۰۰  GREE  مدل   GWH30QF برد اینورتر  قیمت  :    ۰۰۰۰   تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :۰

 

 

 

لیست قیمت روز کولرگازی جنرال T3 (جنرال لبخند )

کولرگازی جنرال لبخند ۱۴۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۱۸۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۲۴۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۲۶۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۲۸۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

لیست قیمت کولرگازی داکت اسپلیت در بانه :

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   ۲۴۰۰۰  با گاز مبرد R410A    قیمت   ۱۲.۴۰۰.۰۰۰  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   ۲۴۰۰۰  اینورتر     قیمت   ۱۴.۳۰۰.۰۰۰  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   ۳۰۰۰۰  با گاز مبرد R410A    قیمت   ۱۴.۳۰۰.۰۰۰  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   ۳۰۰۰۰  اینورتر   قیمت   ۱۷.۳۰۰.۰۰۰  تومان

قیمت  داکت اسپلیت جنرال گلد توان   ۳۰۰۰۰  با گاز مبرد R410A    قیمت   ۱۶.۸۰۰.۰۰۰  تومان

بروز رسانی آذر ۹۸

انتخاب کولرگازی بر اساس متراژ

فرق کولرگازی اینورتر دار با کولرگازی معمولی چیست ؟ 

علت چکه کردن آب از پنل کولرگازی چیست ؟

چرا کولرگازی یخ می زند ؟

کولرگازی کم مصرف اجنرال A++

کولرگازی اجنرال مدل ASGS30LFCZ

کولرگازی اجنرال موتور کاوازاکی ژاپن

قیمت روز انواع کولرگازی اجنرال : 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCZ   توان ۱۲۰۰۰  مصرف A ++ با گاز مبرد R22   اینورتر V  قیمت :   ۰۰۰  تومان 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCZ   توان ۱۸۰۰۰ مصرف A ++  با گاز مبرد R22  اینورتر V  قیمت :    ۰۰۰  تومان

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCZ   توان ۲۴۰۰۰ مصرف A ++  با گاز مبرد R22  اینورتر V  قیمت :   ۰۰۰  تومان 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCZ   توان ۳۰۰۰۰ مصرف A ++  با گاز مبرد R22 اینورتر V  قیمت :    ۰۰۰  تومان

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCA   توان ۱۲۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCA   توان ۱۸۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCA   توان ۲۴۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCA   توان ۳۰۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :    

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCA   توان ۱۲۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت :  

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCA   توان ۱۸۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت : 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCA   توان ۲۴۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت : 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCA   توان ۳۰۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت : 

 

لیست قیمت کولر گازی میتسوبیشی

قیمت کولرگازی میتسوبیشی۱۲۰۰۰ MITSUBISHI – برای قیمت روز لطفا تماس بگیرید   ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰    –   ۰۸۷۳۴۲۱۱۱۴۶
قیمت کولرگازی میتسوبیشی۱۸۰۰۰ MITSUBISHI
قیمت کولرگازی میتسوبیشی۲۴۰۰۰ MITSUBISHI
قیمت کولرگازی میتسوبیشی۳۰۰۰۰ MITSUBISHI
قیمت کولرگازی میتسوبیشی۳۶۰۰۰ MITSUBISHI

 

لیست قیمت کولرگازی سامسونگ

قیمت کولرگازی سامسونگ ۱۲۰۰۰ SAMSUNG – برای قیمت روز لطفا تماس بگیرید
قیمت کولرگازی سامسونگ ۱۸۰۰۰ SAMSUNG
قیمت کولرگازی سامسونگ ۲۴۰۰۰ SAMSUNG
قیمت کولرگازی سامسونگ ۳۰۰۰۰ SAMSUNG

کولرگازی سامسونگ مثلثی – ویروس دکتر

نصب  و گارانتی و ارسال رایگان و به عهده شرکت میباشد

ضمانت نامه طلایی تعویض بمدت ۵ سال (تنها گارانتی تعویض در بانه)

  مشاوره و استعلام قیمت   :     ۰۸۷۳۴۲۱۱۱۴۶    –   ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰

فروشگاه کولرگازی بانه

کولرگازی اجنرال OGENERAL ” کلیک کنید “     

کولرگازی الجی LG ” کلیک کنید “

کولرگازی میتسوبیشی MITSUBISHI ” کلیک کنید “

کولرگازی ایستاده ” کلیک کنید “

راهنمای خرید کولرگازی ” کلیک کنید “

عیب یابی و تعمیر در کولرگازی اسپلیت…خود آموز تعمیر اولیه

اجزای تشکیل دهنده کولرگازی و نحوه کارکرد هر کدام

آشنایی با انواع کمپرسور کولرگازی اسپلیت

سرما سازی در کولرگازی اسپلیت

اسپلیت چیست ؟

مزایای فیلتر در کولرگازی اسپلیت

اینورتر چیست ؟

۵۰ سوال متداول در مورد کولرگازی

کولرگازی بانه در اینستاگرام

کولرگازی اجنرال اینورتر مدل ASGS30LFCA

توان های موجود در کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCA :

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS12LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS18LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS30LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS24 LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

  • نحوه سفارش: مراحل خرید کالا توسط خریداران :

    ۱ . تماس تلفنی با مرکز خرید بانه و انتخاب” توان” کولرگازی ( ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰) رحمانی (مشاوره رایگان)  ۰۸۷۳۴۲۱۱۱۴۶

  •  ۲ . واریز بیعانه توسط مشتری و ثبت سفارش توسط شرکت – ارسال کالا و صدور کارت گارانتی توسط شرکت(گارانتی رایگان)

    ۳  . تحویل کالا و دریافت الباقی وجه(حمل رایگان)

    ۴  . نصب و راه اندازی رایگان توسط نصاب شرکت و شروع گارانتی ۵ ساله

    منتظر تماس شما عزیزان هستیم ….. ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰ ثبت سفارش : ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰

راهنمای نصب کولرگازی اسپلیت