آنچه باید در مورد کولرگازی بدانیم

مصرف برق کولر گازی چند آمپر است ؟

کولر گازی

مصرف برق کولر گازی چقدره ؟

نوع کمپرسور

کمپرسورهای مختلف، میزان مصرف برق متفاوتی دارند. به طور کلی، کمپرسورهای دائمی، مانند کمپرسورهای اسکرال، مصرف برق بیشتری نسبت به کمپرسورهای قابل کنترل، مانند کمپرسورهای اینورتر، دارند.

ظرفیت کولر گازی

هرچه ظرفیت کولر گازی بیشتر باشد، میزان مصرف برق آن نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، یک کولر گازی 30000 BTU، مصرف برق بیشتری نسبت به یک کولر گازی 24000 BTU خواهد داشت.

دمای محیط و دمای مورد نظر

هرچه اختلاف دمای محیط و دمای مورد نظر بیشتر باشد، میزان مصرف برق کولر گازی نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، کولر گازی برای خنک کردن یک اتاق از دمای 35 درجه سانتیگراد به دمای 25 درجه سانتیگراد، مصرف برق بیشتری نسبت به کولر گازی برای خنک کردن یک اتاق از دمای 25 درجه سانتیگراد به دمای 20 درجه سانتیگراد خواهد داشت.

نحوه استفاده از کولر گازی

نحوه استفاده از کولر گازی نیز بر میزان مصرف برق آن تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، اگر کولر گازی در دمای پایین تنظیم شود، یا به طور مداوم روشن باشد، مصرف برق آن بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف برق کولر گازی در حالت سرمایش

در حالت سرمایش، کولر گازی برای خنک کردن محیط، گاز مبرد را از حالت گاز به مایع تبدیل می کند. این فرآیند، نیاز به انرژی دارد و باعث مصرف برق می شود.

میزان مصرف برق کولر گازی در حالت سرمایش، با واحد آمپر بیان می شود. به عنوان مثال، یک کولر گازی 24000 BTU با کمپرسور اسکرال، در حالت سرمایش، حدود 10 آمپر مصرف می کند.

میزان مصرف برق کولر گازی در حالت گرمایش

در حالت گرمایش، کولر گازی برای گرم کردن محیط، گاز مبرد را از حالت مایع به گاز تبدیل می کند. این فرآیند، نیاز به انرژی دارد و باعث مصرف برق می شود.

میزان مصرف برق کولر گازی در حالت گرمایش، با واحد آمپر بیان می شود. به عنوان مثال، یک کولر گازی 24000 BTU با کمپرسور اسکرال، در حالت گرمایش، حدود 12 آمپر مصرف می کند.

راهکارهای کاهش مصرف برق کولر گازی

برای کاهش مصرف برق کولر گازی، می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

  • انتخاب کولر گازی با ظرفیت مناسب: ظرفیت کولر گازی باید متناسب با مساحت محیط باشد. اگر کولر گازی بیش از حد بزرگ باشد، مصرف برق بیشتری خواهد داشت.
  • تنظیم دمای کولر گازی در حد مطلوب: دمای ایده آل برای کولر گازی، 24 تا 26 درجه سانتیگراد است. اگر دمای کولر گازی را بیش از حد پایین تنظیم کنید، مصرف برق آن افزایش خواهد یافت.
  • خاموش کردن کولر گازی زمانی که از آن استفاده نمی کنید: اگر از کولر گازی استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید. حتی اگر کولر گازی را روی حالت فن قرار دهید، باز هم مقداری برق مصرف خواهد کرد.
  • تمیز نگه داشتن فیلترهای کولر گازی: فیلترهای کثیف باعث کاهش راندمان کولر گازی و افزایش مصرف برق آن می شوند. فیلترهای کولر گازی باید هر دو هفته یک بار تمیز شوند.
  • سرویس و تعمیر منظم کولر گازی: سرویس و تعمیر منظم کولر گازی باعث بهبود راندمان آن و کاهش مصرف برق آن می شود. کولر گازی باید هر سال یک بار سرویس شود.

با رعایت این راهکارها، می توانید مصرف کولر گازی را تا حد زیادی کاهش دهید و در هزینه های برق صرفه جویی کنید.