قیمت روز کولرگازی بانه

قیمت روز  و  آنلاین کولرگازی بانه

این صفحه به دلیل تقاضای خریداران کولرگازی بانه ایجاد شده و شامل قیمت انلاین و نحوه ارسال کولرگازی و شرایط گارانتی و ارسال است . قیمت ها هر ۶۰ دقیقه بروز رسانی میشود :

(کاهش قیمت با رنگ قرمز و افزایش قیمت با رنگ سبز نمایش داده شده است )

(قیمت ها بر حسب تومان می باشد )

(قیمت ها برای مصرف کننده است خرید عمده شامل تخفیف است )

(کولرها دارای موتور روتاری و سرمایش گرمایش می باشند )

قیمت روز  کولرگازی اجنرال اینورتر در بانه : 

مدل های LFCZ

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۴,۳۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇑۰.۰۰  

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۵,۴۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :⇑۰.۰۰  

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۶,۴۰۰,۰۰۰     تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇑۰.۰۰  

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۶,۶۰۰,۰۰۰    تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : 

کولرگازی اجنرال ۳۶۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

(کولرگازی ۳۶۰۰۰  اجنرال دارای موتور سنگین پیستونی و سرمایش (فقط سرد ) میباشد )

قیمت روز  کولرگازی اجنرال اینورتر دی سی در بانه : 

 مدل های LFCA

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰  اینورتر DC   قیمت  :       ۴,۴۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش 

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۵,۵۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۶,۵۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :   افزایش 

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۶,۷۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :  افزایش 

 

قیمت روز  کولرگازی اجنرال فول دی سی  اینورتر برد اینورتر فوق کم مصرف در بانه : 

مدل های LFCA

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰۰۰۰۰۰۰۰     تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۸,۳۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش

  

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۸,۵۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :  افزایش

 

 

نمایی از برد اینورتر در کولرگازی های  دی سی اینورتر اجنرال (عکس بالا )

قیمت روز کولرگازی الجی در بانه :

قیمت روز  کولرگازی الجی  اینورتر در بانه : 

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۴,۲۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

کولرگازی الجی ۱۸۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۵,۴۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۶,۳۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۶,۵۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

قیمت آنلاین کولرگازی الجی  اینورتر  گاز  کم مصرف ۴۱۰ در بانه : 

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۴,۳۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش  

کولرگازی الجی  ۱۸۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۵,۵۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۶,۴۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش 

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۶,۶۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

قیمت روز  کولرگازی الجی  فول دی سی  اینورتر برد اینورتر فوق کم مصرف در بانه : 

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش

کولرگازی الجی ۱۸۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش 

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۸,۲۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۸,۴۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته :افزایش 

نمایی از برد اینورتر در کولرگازی های  دی سی اینورتر  الجی  (عکس بالا )

قیمت روز کولرگازی جنرال T3 (جنرال لبخند )

کولرگازی جنرال لبخند ۱۴۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۱۸۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۲۴۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۲۶۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

کولرگازی جنرال لبخند ۲۸۰۰۰   قیمت  :       ۰,۰۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

ظرفشویی   ۱۴ نفره بوش   قیمت :    ۵,۷۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش

لباسشویی ۸ کیلوگرم  بوش   قیمت :  ۵,۷۵۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : افزایش  

یخچال ساید بوش   قیمت :  ۱۴,۸۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

یخچال دوقلو  بوش قیمت :  ۱۲,۸۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

یخچال دوقلو الجی    قیمت:      ۱۲,۲۰۰,۰۰۰      تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته : ⇓۰.۰۰  

برای نصب رایگان و گارانتی  در سراسر ایران :

کارت گارانتی همراه کولر تحویل میشود    با شماره تلفن شرکت گارانتی تماس می گیرید شماره کارت را میخوانید و نصاب شهرتان برای شما معرفی میشود .شرکت گارانتی دهنده نوین سرویس

کولر گارانتی حمل و نقل و گارانتی تعویض دارد و تا نصب سالم و کارکرد صحیح قابل تعویض میباشداگر هنگام نصب در کولر ایرادی مشاهده شد رفع شده و در صورت نیاز تعویض خواهد شد.

همچنین ۵ سال گارانتی طبق مفاد مندرج در برگ گارانتی است

شرکت طرف قرار داد : نوین سرویس.

نصب و گارانتی رایگان است ۵ متر لوله مسی و کابل برق همراه کولر رایگان است

حمل و ارسال رایگان می باشد

تمامی کولرگازی های  خریداری شده از سایت کولربانه دارای گارانتی حمل و نقل  و گارانتی طلایی تعویض و گارانتی ۵ ساله نوین سرویس می باشند

 

  • نحوه سفارش: مراحل خرید کالا توسط خریداران کولرگازی از بانه برای سراسر ایران :

    ۱ . تماس تلفنی با مرکز خرید بانه و انتخاب” توان” کولرگازی ( ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰) رحمانی (مشاوره رایگان)  ۰۸۷۳۴۲۱۱۱۴۶

  •  ۲ . واریز بیعانه توسط مشتری و ثبت سفارش توسط شرکت – ارسال کالا و صدور کارت گارانتی توسط شرکت(گارانتی رایگان)

    ۳  . تحویل کالا و دریافت الباقی وجه(حمل رایگان)

    ۴  . نصب و راه اندازی رایگان توسط نصاب شرکت و شروع گارانتی ۵ ساله (نصب رایگان)

    منتظر تماس شما عزیزان هستیم ….. ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰ ثبت سفارش : ۰۹۱۸۲۸۷۲۴۰۰

برای نصب رایگان و گارانتی  در سراسر ایران :

کارت گارانتی همراه کولر تحویل میشود    با شماره تلفن شرکت گارانتی تماس می گیرید شماره کارت را میخوانید و نصاب شهرتان برای شما معرفی میشود .شرکت گارانتی دهنده نوین سرویس

کولر گارانتی حمل و نقل و گارانتی تعویض دارد و تا نصب سالم و کارکرد صحیح قابل تعویض میباشداگر هنگام نصب در کولر ایرادی مشاهده شد رفع شده و در صورت نیاز تعویض خواهد شد.

همچنین ۵ سال گارانتی طبق مفاد مندرج در برگ گارانتی است

شرکت طرف قرار داد : نوین سرویس.

نصب و گارانتی رایگان است ۵ متر لوله مسی و کابل برق همراه کولر رایگان است

حمل و ارسال رایگان می باشد

تمامی کولرگازی های  خریداری شده از سایت کولربانه دارای گارانتی حمل و نقل  و گارانتی طلایی تعویض و گارانتی ۵ ساله نوین سرویس می باشند

انتخاب کولرگازی بر اساس متراژ

علت چکه کردن آب از پنل کولرگازی چیست ؟

چرا کولرگازی یخ می زند ؟

مشکلات رایج کولرگازی کدامند ؟

علت کاهش خنک کنندگی در کولرگازی چیست ؟ چرا کولر باد گرم میزند ؟

دلیل بوی بد کولرگازی و راههای رفع آن چیست ؟

مقایسه کولرگازی با کولرآبی

مصرف برق کولرگازی اینورتر چقدر است ؟

هفت باور نادرست در مورد کولرگازی

راههای تشخیص کولرگازی اصلی از تقلبی ؟

کولرگازی با مصرف A +++

فروشگاه کولرگازی کم مصرف در بانه

کدام مارک کولرگازی بهتر است ؟

برتری کولرگازی اینورتر دار به کولرگازی معمولی در چیست ؟

تفاوت کولرگازی دی سی اینورتر با کولرگازی اینورتر وی چیست ؟

کانال تلگرام کولرگازی بانه

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS12LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS18LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS30LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS24 LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

قیمت کولرگازی ۱۲ هزار

قیمت کولرگازی ۱۸ هزار

قیمت کولرگازی ۲۴ هزار

قیمت کولرگازی ۳۰ هزار

قیمت کولرگازی ۳۶ هزار

کانال تلگرام کولرگازی بانه

انتخاب کولرگازی بر اساس متراژ

کانال تلگرام کولرگازی بانه

کولرگازی بانه در اینستاگرام

کولرگازی اجنرال اینورتر مدل ASGS30LFCA

توان های موجود در کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCA :

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS12LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS18LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS30LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS24 LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

حراجی کولرگازی اسپلیت

کولرگازی اسپلیت میتسوبیشی

کولرگازی سامسونگ

کولرگازی اجنرال

کولرگازی الجی

کولرگازی پاناسونیک

کولرگازی گری

۳ کولرگازی موفق و پرفروش بازار ایران

فروش عمده کولرگازی

کولرگازی ارزان تهران

علت یخ زدگی و برفک زدن در کولرگازی اسپلیت

بهترین و جدیدترین کولرگازی اسپلیت

چگونه کولرگازی مناسب بخریم ؟

کولرگازی A + + +

کولرگازی ارزان

راهنمای خرید کولرگازی

قیمت کولرگازی بانه قیمت روز کولرگازی بانه آخرین قیمت کولرگازی در بانه بروز ترین قیمت کولرگازی قیمت زنده کولرگازی قیمت کولرگازی بر حسب دلار قیمت آنلاین انواع کولرگازی در بانه قیمت اسپلیت در بانه قیمت روز کولر قیمت روز کولرگازی قیمت روز کولراسپلیت در بانه قیمت روز کولرگازی بانه با نصب و ارسال

قیمت روز کولرگازی اجنرال در بانه قیمت روز کولربانه قیمت روز کولر در بانه

قیمت آنلاین کولرگازی در بانه قیمت آنلاین کولرگازی الجی در بانه قیمت آنلاین کولرگازی اجنرال در بانه

قیمت امروز کولرگازی در بانه قیمت امروز کولرگازی اجنرال در بانه قیمت امروز کولرگازی الجی در بانه قیمت امروز کولر در بانه قیمت امروز کولرگازی در بازار بانه قیمت کولر امروز قیمت امروز کولرگازی قیمت امروز کولربانه قیمت روز کولرگازی بانه