تلویزیون سامسونگ

ارزانترین قیمت تلویزیون های سامسونگ

لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ

ارزانترین قیمت تلویزیون های 4K سامسونگ 2023

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ

“قیمت روز ” بروزرسانی 1402/6/21

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55AU7000    مصر   قیمت : 19/900/000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55AU7200   اسلواکی  2021 قیمت : 00000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55BU8000    اسلواکی  2022  قیمت : 0000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55CU8000   اسلواکی  2021 قیمت : 00000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55TU8500    مصر   2020  قیمت : 22/900/000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55BU8500    اسلواکی   2022 قیمت : 24/000/000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55QN90BAT   مجارستان   قیمت : 52/900/000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50TU8500       مصر       2020  قیمت : 18/500/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50BU8500   اسلواکی   2022  قیمت : 20/500/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50CU8000       مصر       2020  قیمت : 19/500/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50CU7000       مصر       2020  قیمت : 16/800/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50CU8500       مصر       2020  قیمت : 00000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 32 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  32 مدل  32AD590   مالزی     قیمت : 8/500/000

تلویزیون سامسونگ  32 مدل  32T5300   مصر     قیمت : 00000

تلویزیون سامسونگ  32 مدل  UA32T5300AU    مصر     قیمت : 8/800/000

تلویزیون شینون   32 مدل  32GA_SHINON SH    چین      قیمت : 5/900/000 (فروش ویژه)

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  43 مدل  UA43T5300AU    مصر     قیمت : 000/000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 65 اینچ : 

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65AU7000   مصر  2021  قیمت : 0000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65AU7200   اسلواکی  2021  قیمت : 29/300/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65BU8000   مصر   2022  قیمت : 33/500/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65BU8500   اسلواکی  2022  قیمت : 34/500/000

 

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65HQ60B   ویتنام  2022  قیمت : 35/500/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q60BAT  مصر  2022  قیمت : 39/300/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q90TAT  مجارستان  2022  قیمت : 62/000/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q70CAU  مصر  2022  قیمت : 0000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q70B   اسلواکی  2022  قیمت : 48/000/000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 75 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  75 مدل  75BU8100   تایلند   2022  قیمت : 48/900/000

تلویزیون سامسونگ  75 مدل  75Q80B   ویتنام    2022  قیمت : 00000

 

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 85 اینچ :

تلویزیون  سامسونگ  85 مدل  85BU8000  مصر    2022  قیمت : 0000

 

 

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه

بازگشت به لیست