ارزانترین قیمت تلویزیون ال ای دی

ارزانترین قیمت تلویزیون های سامسونگ

لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ

ارزانترین قیمت تلویزیون های 4K سامسونگ 2023

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ

“قیمت روز ” بروزرسانی 1402/10/5

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55AU7000    مصر   قیمت : 18/800/000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55AU7200   اسلواکی  2021 قیمت : 00000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55BU8000    اسلواکی  2022  قیمت : 0000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55CU8000   اسلواکی  2021 قیمت : 00000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55TU8500    مصر   2020  قیمت : 21/600/000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55BU8500    اسلواکی   2022 قیمت : 23/000/000

تلویزیون سامسونگ  55 مدل  55QN90BAT   مجارستان   قیمت : 51/700/000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50TU8500       مصر       2020  قیمت : 17/500/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50BU8500   اسلواکی   2022  قیمت : 19/500/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50CU8000       مصر       2020  قیمت : 18/500/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50CU7000       مصر       2020  قیمت : 15/700/000

تلویزیون سامسونگ  50 مدل  50CU8500       مصر       2020  قیمت : 00000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 32 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  32 مدل  32AD590   مالزی     قیمت : 7/500/000

تلویزیون سامسونگ  32 مدل  32T5300   مصر     قیمت : 00000

تلویزیون سامسونگ  32 مدل  UA32T5300AU    مصر     قیمت : 7/500/000

تلویزیون شینون   32 مدل  32GA_SHINON SH    چین      قیمت : 4/700/000 (فروش ویژه)

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  43 مدل  UA43T5300AU    مصر     قیمت : 000/000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 65 اینچ : 

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65AU7000   مصر  2021  قیمت : 0000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65AU7200   اسلواکی  2021  قیمت : 28/300/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65BU8000   مصر   2022  قیمت : 32/400/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65BU8500   اسلواکی  2022  قیمت : 33/500/000

 

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65HQ60B   ویتنام  2022  قیمت : 34/400/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q60BAT  مصر  2022  قیمت : 38/200/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q90TAT  مجارستان  2022  قیمت : 61/000/000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q70CAU  مصر  2022  قیمت : 0000

تلویزیون سامسونگ  65 مدل  65Q70B   اسلواکی  2022  قیمت : 47/000/000

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 75 اینچ :

تلویزیون سامسونگ  75 مدل  75BU8100   تایلند   2022  قیمت : 47/400/000

تلویزیون سامسونگ  75 مدل  75Q80B   ویتنام    2022  قیمت : 00000

 

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ 85 اینچ :

تلویزیون  سامسونگ  85 مدل  85BU8000  مصر    2022  قیمت : 0000

 

 

 

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه