توان مصرفی کولرگازی

مصرف برق کولر گازی در حالت رطوبت گیر

کولر گازی

مصرف برق کولرگازی در حالت رطوبت گیر چقدر است ؟

مصرف برق کولر گازی در حالت رطوبت گیر، به عوامل مختلفی مانند ظرفیت کولر گازی، نوع کمپرسور، قابلیت های موجود در کولر گازی، دمای محیط، میزان رطوبت هوا، و نحوه استفاده از کولر گازی بستگی دارد.

در حالت کلی، مصرف برق کولر گازی های دیواری در حالت رطوبت گیر، حدود 50 تا 70 درصد کمتر از حالت سرمایش است. به عنوان مثال، یک کولر گازی دیواری با ظرفیت 12000 بی تی یو در حالت سرمایش، حدود 1.2 کیلووات برق مصرف می کند، اما در حالت رطوبت گیر، حدود 0.6 تا 0.8 کیلووات برق مصرف می کند.

علت کاهش مصرف برق کولر گازی در حالت رطوبت گیر، این است که در این حالت، کولر گازی فقط برای خنک کردن هوا تلاش نمی کند، بلکه فقط برای جذب رطوبت از هوا تلاش می کند. در نتیجه، نیازی به کارکرد مداوم کمپرسور نیست و مصرف برق کاهش می یابد.

البته، مصرف برق کولر گازی در حالت رطوبت گیر، به میزان رطوبت هوا نیز بستگی دارد. در صورتی که میزان رطوبت هوا بالا باشد، کولر گازی برای جذب رطوبت بیشتری تلاش می کند و مصرف برق افزایش می یابد.

برای کاهش مصرف برق کولر گازی در حالت رطوبت گیر، می توانید نکات زیر را رعایت کنید:

  • ظرفیت کولر گازی را متناسب با فضای مورد نظر انتخاب کنید.
  • کولر گازی را در محلی نصب کنید که از جریان هوای گرم و مستقیم جلوگیری کند.
  • فیلترهای کولر گازی را به طور منظم تمیز کنید.
  • از حالت صرفه جویی انرژی کولر گازی استفاده کنید.

با رعایت این نکات، می توانید مصرف برق کولر گازی خود را کاهش دهید و در هزینه های خود صرفه جویی کنید.