آنچه باید در مورد کولرگازی بدانیم

Btu چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

کولر گازی

بی تی یو در کولر گازی چیست و چکونه محاسبه میشود ؟

Btu مخفف British Thermal Unit است و یک واحد اندازه گیری انرژی گرمایی در سیستم متریک است. هر Btu میزان گرمایی است که برای افزایش دمای یک پوند آب در فشار یک اتمسفر یک درجه از 60 درحه فارنهایت به 61 درجه فارنهایت لازم است.

در سیستم متریک، Btu را می توان به کیلوژول تبدیل کرد. هر 1 Btu معادل 1.055056 کیلوژول است.

برای محاسبه Btu، می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

Btu = (m * Cp * ΔT) / 1000

که در آن:

  • m: جرم آب (در پوند)
  • Cp: ظرفیت گرمایی ویژه آب (در Btu/lb/°F)
  • ΔT: تغییر دما (در °F)

برای مثال، برای محاسبه میزان گرمایی که برای افزایش دمای 10 پوند آب از 60 درجه فارنهایت به 70 درجه فارنهایت لازم است، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

Btu = (10 * 1.00524 * 10) / 1000
Btu = 10.0524

بنابراین، برای افزایش دمای 10 پوند آب از 60 درجه فارنهایت به 70 درجه فارنهایت، به 10.0524 Btu گرما نیاز است.

Btu در سیستم های سرمایشی و گرمایشی کاربرد زیادی دارد. برای مثال، ظرفیت سرمایشی و گرمایشی یک سیستم را با واحد Btu بر ساعت اندازه گیری می کنند.

Btu بر ساعت = (Btu / زمان)

برای مثال، یک کولر گازی 12000 Btu/h ظرفیتی معادل 12000 Btu گرما را در هر ساعت می تواند از محیط خارج کند.

در ایران، واحد Btu کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً از واحد تن تبرید (ton of refrigeration) استفاده می شود. هر تن تبرید معادل 12000 Btu بر ساعت است.