نصب کولرگازی

هزینه نصب کولرگازی چقدر است ؟

مرجع تخصصی  و راهنمای خرید و نگهداری کولرگازی  ایران

هزینه نصب کولرگازی چقدر است ؟

نصب رایگان چیست و شامل چه مواردی است ؟

به  نصب پنل داخلی روی دیوار داخلی محیط  و اتصال به کمپرسور یا یونیت خارجی راه اندازی کولرگازی میگوییم . نصب  رایگان شامل راه اندازی کولرگازی و تحویل کولرگازی روشن و سالم  به مشتری است  .

سوراخکاری بیش از یک مورد , استفاده از پایه های دیواری یا زمینی , استفاده از لوله مسی اضافی ( در اثر فاصله بیشتر کمپرسور  و پنل داخلی )و جوشکاری اضافی و شارژ  گاز مبرد اضافی  شامل نصب رایگان نمی باشد  و همچنین هزینه رفت و آمد نصاب به محل نیز به عهده مشتری است .

 

نصب رایگان همچنین شامل 5 متر لوله مسی رایگان به همراه عایق ها و ملزومات نصب  میباشد .

 

کدام کولرگازی بهتر است ؟

بازگشت به لیست