فرق کولرگازی بانه با تهران

فرق کولرگازی بانه با تهران چیست ؟

اکثر خریداران کولرگازی تصور میکنند که برند های  کولرگازی که در نمایندگی های شهرهای مختلف عرضه میشود با کولرگازی برند مشخص  در بانه یکی است باید گفت کولرگازی که در نمایندگی ها عرضه میشود یا مونتاژ داخل ایران است و یا اینکه به سفارش نمایندگی در کشور چین تولید میشود این در حالی است که کولرگازی که در بانه عرضه میشود از طریق بازارچه مرزی بین ایران و عراق وارد کشور شده  و کولری است که توسط شرکت صاحب برند و به سفارش کشورهای منطقه غیر از ایران ( اکثرا سفارش عرب ) تولید شده است و دارای اصالت تایید شده توسط شرکت صاحب برند است (به عنوان مثال شرکت اجنرال کولرگازی را به سفارش عرب در تایلند تولید کرده است ) بنابراین کولرگازی موجود در بانه با کولرگازی موجود در نمایندگی ایرانی همان برند تفاوت دارد .با این حال در مدلهای مشابه دیتا شیت فنی ( مشخصات فنی ) کولرهای گازی بانه   که شامل میزان مصرف برق و مشخصات کلی سیستم است به علت استاندارد های یکسان  میتواند دقیقا با کولرگازی های نمایندگی  یکی باشد اگرچه شکل پنل یا  شکل برچسب ها میتواند متفاوت باشد .

کولرگازی اجنرال

کدام کولرگازی بهتر است ؟

تفاوت کولرگازی بانه با تهران

تفاوت کولرگازی بانه با نمایندگی ایرانی

فرق کولرگازی بانه ای با ایرانی

کولرگازی بانه ای چه فرقی با کولرگازی نمایندگی دارد ؟