آنچه باید در مورد کولرگازی بدانیم

دلایل اورلود کردن کمپرسور کولرگازی

کولر گازی

اورلود کردن کمپرسور کولر گازی به این معناست که جریان برق بیش از حد مجاز به کمپرسور کولر گازی وارد می شود. این امر می تواند باعث آسیب به کمپرسور و سایر قطعات کولر گازی شود.

دلایل اورلود کردن کمپرسور کولر گازی عبارتند از:

 • کمبود گاز مبرد: کمبود گاز مبرد در سیستم کولر گازی باعث افزایش فشار در سیستم می شود. این امر باعث افزایش جریان برق مورد نیاز برای کارکرد کمپرسور می شود.
 • انسداد لوله ها: انسداد لوله ها در سیستم کولر گازی باعث کاهش جریان گاز مبرد می شود. این امر باعث افزایش فشار در سیستم می شود و می تواند منجر به اورلود شدن کمپرسور شود.
 • خرابی قطعات: خرابی قطعاتی مانند ترموستات، شیر برقی و فیلترهای هوا می تواند باعث افزایش جریان برق مورد نیاز برای کارکرد کمپرسور شود.
 • قرار گرفتن کولر گازی در معرض نور خورشید یا منابع گرما: قرار گرفتن کولر گازی در معرض نور خورشید یا منابع گرما باعث افزایش دمای محیط می شود. این امر باعث افزایش جریان برق مورد نیاز برای کارکرد کمپرسور می شود.

علائم اورلود شدن کمپرسور کولر گازی عبارتند از:

 • شنیدن صدای غیرعادی از کمپرسور
 • افزایش دمای کمپرسور
 • افزایش مصرف برق کولر گازی
 • خاموش شدن مکرر کولر گازی

در صورت مشاهده هر یک از این علائم، باید کولر گازی را توسط یک تکنسین متخصص بررسی کنید.

برای جلوگیری از اورلود شدن کمپرسور کولر گازی، باید نکات زیر را رعایت کنید:

 • سیستم کولر گازی را به طور منظم سرویس و تعمیر کنید.
 • از قرار دادن کولر گازی در معرض نور خورشید یا منابع گرما خودداری کنید.
 • از نصب کولر گازی در مکانی با فضای کم خودداری کنید.
 • از استفاده از کولر گازی در دماهای بسیار بالا خودداری کنید.