آنچه باید در مورد کولرگازی بدانیم

باز بودن پنجره هنگام روشن بودن کولر گازی

کولر گازی

باز بودن پنجره هنگام روشن بودن کولر گازی، باعث کاهش کارایی کولر گازی و افزایش مصرف برق می شود.

در واقع، هوای سرد تولید شده توسط کولر گازی، از طریق پنجره خارج می شود و هوای گرم بیرون وارد اتاق می شود. در نتیجه، کولر گازی باید برای خنک کردن هوای گرم ورودی، کار بیشتری انجام دهد.

علاوه بر این، باز بودن پنجره باعث کاهش رطوبت هوا نیز می شود. در واقع، کولر گازی برای خنک کردن هوا، رطوبت هوا را نیز کاهش می دهد. در صورتی که پنجره باز باشد، رطوبت هوا بیشتر کاهش می یابد و ممکن است باعث خشکی پوست و چشم شود.

بنابراین، توصیه می شود هنگام روشن بودن کولر گازی، پنجره ها را ببندید. در صورتی که نیاز به تهویه هوا دارید، می توانید از کولر گازی در حالت فن استفاده کنید.

در ادامه، به برخی از مضرات باز بودن پنجره هنگام روشن بودن کولر گازی اشاره می کنیم:

  • افزایش مصرف برق: همانطور که اشاره شد، باز بودن پنجره باعث افزایش مصرف برق می شود. در واقع، کولر گازی باید برای خنک کردن هوای گرم ورودی، کار بیشتری انجام دهد.
  • کاهش کارایی کولر گازی: باز بودن پنجره باعث کاهش کارایی کولر گازی می شود. در واقع، هوای سرد تولید شده توسط کولر گازی، از طریق پنجره خارج می شود و هوای گرم بیرون وارد اتاق می شود.
  • کاهش رطوبت هوا: باز بودن پنجره باعث کاهش رطوبت هوا می شود. در واقع، کولر گازی برای خنک کردن هوا، رطوبت هوا را نیز کاهش می دهد. در صورتی که پنجره باز باشد، رطوبت هوا بیشتر کاهش می یابد و ممکن است باعث خشکی پوست و چشم شود.