کد ارورهای کولرگازی ERROR CODES

ارورهای کولر گازی ایران رادیاتور

کولر گازی ایران رادیاتور

کد های ارور کولر گازی ایران رادیاتور    ERROR CODES

کولر گازی ایران رادیاتور دارای تعدادی کد خطا است که در صورت بروز مشکل در دستگاه، بر روی صفحه نمایش آن نمایش داده می‌شود. این کدها به شما کمک می‌کنند تا علت مشکل را شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای رفع آن انجام دهید.

در ادامه به معرفی برخی از ارورهای کولر گازی ایران رادیاتور می‌پردازیم:

ارورهای مربوط به یونیت داخلی

 • E1: این کد خطا نشان‌دهنده این است که دمای محیط بیش از حد بالا است. برای رفع این مشکل، دمای محیط را کاهش دهید.
 • E2: این کد خطا نشان‌دهنده این است که دمای محیط بیش از حد پایین است. برای رفع این مشکل، دمای محیط را افزایش دهید.
 • E3: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سنسور دمای محیط دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سنسور دمای محیط را بررسی کنید.
 • E4: این کد خطا نشان‌دهنده این است که فن داخلی دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، فن داخلی را بررسی کنید.
 • E5: این کد خطا نشان‌دهنده این است که مدار برقی دستگاه دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، مدار برقی دستگاه را بررسی کنید.

ارورهای مربوط به یونیت خارجی

 • E6: این کد خطا نشان‌دهنده این است که کمپرسور دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، کمپرسور را بررسی کنید.
 • E7: این کد خطا نشان‌دهنده این است که فن خارجی دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، فن خارجی را بررسی کنید.
 • E8: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سنسور دمای اواپراتور دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سنسور دمای اواپراتور را بررسی کنید.
 • E9: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سوئیچ فشار آب دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سوئیچ فشار آب را بررسی کنید.

ارورهای مربوط به سایر قطعات

 • E10: این کد خطا نشان‌دهنده این است که برد اصلی دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، برد اصلی را بررسی کنید.
 • E11: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سنسور جریان دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سنسور جریان را بررسی کنید.
 • E12: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سنسور فشار دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سنسور فشار را بررسی کنید.

در صورت مشاهده هر یک از این کدهای خطا، بهتر است از یک متخصص تهویه مطبوع کمک بگیرید.

علاوه بر این کدهای خطا، ممکن است کولر گازی ایران رادیاتور کدهای خطا دیگری نیز نمایش دهد. برای اطلاع از معنای این کدها، می‌توانید به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید.

در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر یک از کدهای خطا آورده شده است:

 • E1: این کد خطا نشان‌دهنده این است که دمای محیط بیش از حد بالا است. برای رفع این مشکل، دمای محیط را کاهش دهید.

 • E2: این کد خطا نشان‌دهنده این است که دمای محیط بیش از حد پایین است. برای رفع این مشکل، دمای محیط را افزایش دهید.

 • E3: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سنسور دمای محیط دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سنسور دمای محیط را بررسی کنید.

 • E4: این کد خطا نشان‌دهنده این است که فن داخلی دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، فن داخلی را بررسی کنید.

 • E5: این کد خطا نشان‌دهنده این است که مدار برقی دستگاه دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، مدار برقی دستگاه را بررسی کنید.

 • E6: این کد خطا نشان‌دهنده این است که کمپرسور دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، کمپرسور را بررسی کنید.

 • E7: این کد خطا نشان‌دهنده این است که فن خارجی دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، فن خارجی را بررسی کنید.

 • E8: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سنسور دمای اواپراتور دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سنسور دمای اواپراتور را بررسی کنید.

 • E9: این کد خطا نشان‌دهنده این است که سوئیچ فشار آب دچار مشکل شده است. برای رفع این مشکل، سوئیچ فشار آب را بررسی کنید.

 • E10: این کد خطا نشان‌دهنده این است که برد اصلی دچار مشکل شده است.