لیموزین بوگاتی

برند لوکس گروه فولکس‌واگن یعنی بوگاتی ممکن است که مدل‌های تولیدی خود را با معرفی لیموزینی 4 در گسترش دهد، حتی اگر در این زمان چیزی رسمی وجود نداشته باشد.   بلومبرگ خبر داده که پروژه‌ی بعدی بوگاتی توسط مدیر کمپانی یعنی آقای ولفگانگ دورهایمر و در زمان مصاحبه‌ای در موتور شو ژنو ذکرشده است: من نمی‌توانم ایده‌ی یک لیموزین 4 در را از سرم بیرون کنم. این ایده یکی از گزینه‌ها...
ادامه مطلب