مصرف برق کولر گازی در حالت گرمایش چقدر است؟

مصرف برق کولر گازی در حالت گرمایش چقدر است؟ مصرف برق گرمایش کولر گازی نسبت به حالت سرمایش آن کمتر است ولی تفاوت فاحشی ندارد و هر دو از حرکت مبرد در سیکل توسط کمپرسور اسپیلت سرما و گرما تولید میکنند.میزان دقیق مصرف برق در هر دو حالت سرمایش  و گرمایش در انواع کولرگازی متفاوت است و در برچسب مشخصات فنی بطور دقیق ذکر میشود .(برچسب دیتا شیت فنی در پنل خارجی و داخلی قرار دارد و قابل ...
کولرگازی بانه

This function has been disabled for کولرگازی بانه | ارزانترین قیمت کولرگازی.