۱۱ گرفتاری اقتصاد ایران در سال ۹۵

با توجه به احتمال افزایش قیمت ارز، رشد حباب‌گونه بورس، اثرات کاهش نرخ سود بانکی و احتمال تشدید واردات، سال سختی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. با توجه به رخدادهای اقتصادی سال جاری و سیاست ها و راهبردهای اقتصادی دولت و شرایط منطقه و جهان، پیش بینی تحولات اقتصادی سال 1395 بصورت زیر خواهد بود: 1- اقتصاد ایران تحت تاثیر روند قیمت نفت است و با عنایت به اینکه قیمت نفت از سه چهار م...
ادامه مطلب