سقوط یک سنگ بزرگ آسمانی در اقیانوس اطلس

بزرگترین سنگ آسمانی از زمان انفجار چلیابینسک روسیه با عبور از اتمسفر زمین در اقیانوس اطلس سقوط کرده است. این حادثه روز ششم فوریه در ساعت ۱۳:۵۵ به وقت گرینویچ در آب های ساحلی برزیل اتفاق افتاد اما خبر آن تازه منتشر شده است. این سنگ هنگام سوختن معادل ۱۳ هزار تن "تی‌ان‌تی" انرژی تولید کرد. به این ترتیب این بزرگترین سنگی است که از زمان انفجار ۲۰۱۳ چلیابینسک در روسیه به زمین ...
ادامه مطلب