کولرگازی ایستاده جنرال GZ GENERAL

محصول جدید
عرضه به زودی
کولرگازی ایستاده جنرال GZ
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشیhttp://www.refahiran.com/upload/product/product3174106945%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF%20AP50M1.jpg
توان های مختلف  و موتور کم مصرف
نوع : ایستاده تک پنل
تمام فرمان ها روی صفحه نمایشگر نشان داده می شوند.
جهت راحتی عملکرد هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند از جمله تایمر حالت خواب، سرعت فن، تنظیم شبکه بالا و پایین دکمه های اشاره قابل دسترس هستند.
کولرگازی ایستاده جنرال GZ GENERAL

راهنمای خرید کولرگازی

راهنمای خرید کولرگازی ایستاده

فروشگاه کولرگازی بانه

کولرگازی ایستاده گری GREE” کلیک کنید “

 

No votes yet.
Please wait...